May 05

AÖF Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Online Servisleri listesi aşağıda bulunmakta olup, hangi hizmetten yararlanmak istiyorsanız ilgili bağlantıdan gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

 

Köklü ve Yeni AÖF Eğitim Program listesi ise aşağıdadır:

AÖF Önlisans Programları
 1. Adalet
 2. Aşçılık
 3. Bankacılık ve Sigortacılık
 4. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 5. Çağrı Merkezi Hizmetleri
 6. Çocuk Gelişimi
 7. Dış Ticaret
 8. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 9. Emlak ve Emlak Yönetimi
 10. Ev İdaresi
 11. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 12. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 13. İlahiyat
 14. İnsan Kaynakları Yönetimi
 15. İşletme Yönetimi
 16. Kültürel Miras ve Turizm
 17. Laborant ve Veteriner Sağlık
 18. Lojistik
 19. Marka İletişimi
 20. Medya ve İletişim
 21. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 22. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 23. Özel Güvenlik ve Koruma
 24. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 25. Radyo ve Televizyon Programcılığı
 26. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 27. Sosyal Hizmetler
 28. Spor Yönetimi
 29. Tarım
 30. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 31. Turizm ve Otel İşletmeciliği
 32. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 33. Yaşlı Bakımı
 34. Yerel Yönetimler

 

AÖF Lisans Programları
 1. Felsefe
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 3. Sağlık Yönetimi
 4. Sosyal Hizmet
 5. Sosyoloji
 6. Tarih
 7. Türk Dili ve Edebiyatı
 8. Yönetim Bilişim Sistemleri

 

İktisat Fakültesi Lisans Programları
 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2. İktisat
 3. Kamu Yönetimi
 4. Maliye
 5. Uluslararası İlişkiler

 

İşletme Fakültesi Lisans Programları
 1. Havacılık Yönetimi
 2. İşletme
 3. Konaklama İşletmeciliği
 4. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

written by admin \\ tags: , , , , , ,

Haz 30

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu  madde 22, fıkra C gereğince; Öğretim görevlileri ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek ile görevlidirler.

Üniversite ve fakültelerde bu şekilde hayat bulan akademik danışmanlık hizmetleri bugün için üniversitelerde olduğu gibi özel sektörde de bir  meslek halini almıştır. Dikkat edilirse birçok özel dersane ve kursun ticari ünvanı …. eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri şeklindedir. Ancak bu yazımızda daha çok üniversitelerde uygulanan akademik danışmanlığa yer vereceğiz.

Neredeyse tüm üniversiteler öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulama esaslarını belirlemek ve danışmanlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve uygulanmasında Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları, öğrenci danışmanları ve öğrencilerin uyması gereken ilkeleri belirleyen akademik danışmanlık hizmetleri yönergeleri yayınlamakta ve uygulamaktadırlar.

Öğrenci Danışmanları idarece atanmış öğretim üyeleridir. Öğrenci danışmanlarının görevi, danışmanı oldukları öğrencileri mesleki açıdan yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak, Fakülte ve Üniversite imkanları hakkında bilgiler edinmesini sağlamak, başarı durumlarını izleyerek başarısızlık halinde uyarmak ve başarısızlık nedenlerini ortadan kaldırmak amacı ile yardımcı olmaktır.

Akademik Danışmanlık hizmetleri için Öğrenci Danışmanlarının uyması gerekli temel ilkeler

Öğrenci Danışmanı;

 1. Başarılı bir akademik danışmanlık hizmeti verebilmek için mülakat sırasında öğrenci ile samimi iletişim kurabilmeli, öğrenciye konuşma sürecini yönlendirebilme ve soru sorma imkanı vermelidir.
 2. Öğrenciye karşı açık olmalı, iyi bir gözlemci ve dinleyici olmalı, danışmanlık görevini bir angarya olarak görmemelidir.
 3. Danışman, yerine göre öğrenciye tavsiyelerde bulunmalı, öğüt vermeli, kariyer danışmanlığı hizmeti vermeli, yerine göre ise psiko-sosyal destek alabilmesi için öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirmelidir.
 4. Öğrenciler için “Öğrenci Memnuniyet Anketi” oluşturmalı ve sonuçları inceleyerek öğrenci hakkında bir kanaat oluşturmalıdır.
 5. Öğrencilere yöneltecekleri sorular ile onların ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını, sağlık ve ailesel sorunlarını, eğitim ve mesleki beklentilerini tespit etmeye çalışmalıdır.
 6. Mülakat sonunda öğrenci hakkındaki düşünce ve kanaatlerini belirtir bilgileri Yönetimine bildirmelidir.

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,