Eyl 15

Internette online hukuki danışma hizmetleri veren ücretsiz siteler bulunmakta. Ancak hiçbir ücretsiz hukuk danışma hizmetinin profesyonel danışmanın yerine tutmayacağı zaten bu kaynaklarda da öncelikli olarak belirtilmiş.

Online hukuk danışma siteleri :

Hukuki Net : Hukuk forumları aracılığı ile hizmet veren site çeşitli forum kategorileri ile hukuk soru cevap ve tartışma mantığı ile çalışmakta. Türk hukuk dünyasında bu konuda eşsiz bir hukuk mevzuat bankası olan sitede haberler, ilanlar, içtihatlar, dilekçe örnekleri, ingilizce hukuk, almanca hukuk ve tüm yabancıların takip ettiği dünya hukuk haberleri de yayınlanmakta. Hukuk forumlarına üye olmak bedava olarak nitelendirilse de ücretsiz kayıt sürecinde kullanıcı adaylarına bir dizi test uygulanıyor. Bunlar bir kısmı çok genel hukuk soruları, diğer bir kısmı ise site kuralları hakkında. Siteye üye olabilen herkes dilediği hukuk soruları yöneltip, cevapları beklemeye koyuluyor. Ancak site kuralı olarak her soruya yanıt verilecek diye bir şart yok. Çünkü site tamamen gönüllülük ilkesine dayanıyor. Özetle yanıt alabilirsiniz ya da hiç kimse cevap alamayabilir. Söylenme, itiraz, serzeniş etme hakkınız ise bulunmuyor.

Bir diğer hukuk danışma sitesi www.hukuksitesi.org olsa da hukuki net kadar aktif ve yoğun bilgi içerdiği söylenemez. Ancak iyi bir alternatif hukuki danışma hattı olarak hafızanızda kalmasını tavsiye ederiz.

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

May 31

Sosyal devlet ilkesi gereğince sağlık hizmetleri konusunda çeşitli mevzuat (kanun, yönetmelik, yönerge vs.) ile sağlık hizmetleri belirli standartlara oturtulmaya çalışılmakta, sağlık personeli için de çeşitli zorunlu veya etik kurallar getirilmektedir. Ancak biz tüm bu mevzuatı tek tek burada yazamayacağımızdan dolayı sağlık hizmetleri konusunda geçerli olan sağlık mevzuat ve kurallara ait çeşitli linkler vermekle yetineceğiz;

Bilgilerin çoğunu yayınlamamıza izin veren www.hukuki.net sitesine de ayrıca teşekkür ederiz.

Alıntı yeri: http://www.hukuki.net/www.saglikhukuku.net/

KANUNLAR :

» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları kanunu ve Tababet ve şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

» Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

» Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair Kanun

» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

» Tababet ve şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun

» Türk Tabipleri Birliği Kanunu

» Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

» Türk Eczacıları Birliği Kanunu

» Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun

YÖNETMELİKLER :

» Hasta Hakları Yönetmeliği

» Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliği

» Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği

TÜZÜKLER :

» Uluslararası Sağlık Tüzüğü

» Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü

» Özel Hastaneler Tüzüğü

» Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü

cialis

written by admin \\ tags: , , , , ,