Ara 12

ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ; Sanayi siteleri, Fabrikalar, Depolar, Endüstriyel tesisler, Eğitim kurumları, Holdingler, Tatil köyleri, Oteller, Şirketler, Siteler, Toplu konutlar, Özel konutlar ,  AVM, Mağazalar, Özel bankalar, Sağlık Kuruluşları , İş Merkezleri , Havaalanları , Limanlar  vb…   kuruluşların 5188  nolu yasa çerçevesinde:

Özel Güvenlik konularında danışmanlık hizmeti vermek,
Koruma ve Güvenlik planlarının hazırlanmasını,
Risk analizinin yapılmasını,
Gerekli tedbirlerin alınmasını,
Elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması ve periyodik bakımlarının yapılmasını,
Koruma ve güvenlik hizmeti alınması için yapılacak başvurular ve diğer kanuni işlemlerin yürütülmesini,
5188 nolu yasaya tabi Üniformalı profesyonel, nitelikli, disiplinli güvenlik kadrosuyla günün 24 saati yılın 365 günü sabotaja, hırsızlığa, her türlü tehdit ve rizikolara karşı korunması hizmetini sağlamaktadır.

Firma ayrıca gurup şirketleri kanalı ile elektronik güvenlik sistemleri oluşturma hizmetinin yanısıra toplu yapı, siteler ve kurum-kuruluşlar için temizlik hizmetleri sağlama hizmeti de vermektedir.

Web sitesi: ISP Özel Güvenlik AŞ.

Siteden bazı bölümler;

Telefon numarası: 0212 543 5188 (sayılı özel güvenlik yasası)…

Haz 30

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu  madde 22, fıkra C gereğince; Öğretim görevlileri ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek ile görevlidirler.

Üniversite ve fakültelerde bu şekilde hayat bulan akademik danışmanlık hizmetleri bugün için üniversitelerde olduğu gibi özel sektörde de bir  meslek halini almıştır. Dikkat edilirse birçok özel dersane ve kursun ticari ünvanı …. eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri şeklindedir. Ancak bu yazımızda daha çok üniversitelerde uygulanan akademik danışmanlığa yer vereceğiz.

Neredeyse tüm üniversiteler öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulama esaslarını belirlemek ve danışmanlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve uygulanmasında Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları, öğrenci danışmanları ve öğrencilerin uyması gereken ilkeleri belirleyen akademik danışmanlık hizmetleri yönergeleri yayınlamakta ve uygulamaktadırlar.

Öğrenci Danışmanları idarece atanmış öğretim üyeleridir. Öğrenci danışmanlarının görevi, danışmanı oldukları öğrencileri mesleki açıdan yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak, Fakülte ve Üniversite imkanları hakkında bilgiler edinmesini sağlamak, başarı durumlarını izleyerek başarısızlık halinde uyarmak ve başarısızlık nedenlerini ortadan kaldırmak amacı ile yardımcı olmaktır.

Akademik Danışmanlık hizmetleri için Öğrenci Danışmanlarının uyması gerekli temel ilkeler

Öğrenci Danışmanı;

  1. Başarılı bir akademik danışmanlık hizmeti verebilmek için mülakat sırasında öğrenci ile samimi iletişim kurabilmeli, öğrenciye konuşma sürecini yönlendirebilme ve soru sorma imkanı vermelidir.
  2. Öğrenciye karşı açık olmalı, iyi bir gözlemci ve dinleyici olmalı, danışmanlık görevini bir angarya olarak görmemelidir.
  3. Danışman, yerine göre öğrenciye tavsiyelerde bulunmalı, öğüt vermeli, kariyer danışmanlığı hizmeti vermeli, yerine göre ise psiko-sosyal destek alabilmesi için öğrenciyi rehberlik servisine yönlendirmelidir.
  4. Öğrenciler için “Öğrenci Memnuniyet Anketi” oluşturmalı ve sonuçları inceleyerek öğrenci hakkında bir kanaat oluşturmalıdır.
  5. Öğrencilere yöneltecekleri sorular ile onların ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını, sağlık ve ailesel sorunlarını, eğitim ve mesleki beklentilerini tespit etmeye çalışmalıdır.
  6. Mülakat sonunda öğrenci hakkındaki düşünce ve kanaatlerini belirtir bilgileri Yönetimine bildirmelidir.

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,