Oca 12

Gönül davet ve düğün salonu hizmetleri işletmesi davet hizmetleri ve düğün hizmetleri konusunda uzman bir şirket. İstanbul’da davet ve düğün salonları hizmeti ile ilgili faaliyetlerine 1972 yılında başlayan Gönül Davet firması, Franchising modeli ile 9 ilçede 13 adet düğün, davet ve balo salonları, kır düğün mekanları işletmeciliği ve etkin organizasyon departmanı ile binlerce törene ev sahipliği yapmıştır.

Gönül Davet & Düğün tarafından sunulan hizmetler:

 • Nişan
 • Kına
 • Nikah
 • Evlenme
 • Sünnet
 • Kır Düğünü
 • Doğum günü v.b. törenler
 • Şirket toplantıları
 • Eğitim seminerleri
 • Ürün tanıtımları
 • Açılış kokteylleri
 • Lansman &Bayi toplantıları
 • Dernek geceleri ve genel kurulları
 • Okul geceleri ve mezuniyetleri
 • Piknik organizasyonları
 • Mevlit ve İftar yemekleri
 • Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri
 • Balo Salonları – İstanbul

  Davet Salonları – İstanbul

  Kır Düğünü Mekanları – İstanbul

  Gönül Davet Orkide Bahçesi 12 – Ömerli – Ümraniye

  Düğün Salonları – İstanbul

  Gönül Davet Ece – Bahçelievler – Bakırköy

  Kurumsal Web Sitesi: www.gonuldavet.com

  Danışma ve Rezervasyon Telefon numarası : 444 6685

  Google haritalar ve adres tarifi :

  Daha Büyük Görüntüle

  written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Haz 30

  Sigortacılık Etik İlkeleri
   
  ETİK İLKELERİN AMACI

  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları, kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinde ve kendi aralarındaki ilişkilerde izleyecekleri etik ilkeleri belirlemek ve bu ilkeler çerçevesinde sektöre yönelik mevcut kamuoyu güvenini daha da arttırmaktır.
  I-GENEL İLKELER

  Sigorta ve Reasürans şirketleri, eylem ve işlemlerinde aşağıdaki genel ilkeleri gözetirler;

  Dürüstlük

  Faaliyetlerini yerine getirirken tüm ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar.

  Tarafsızlık

  Çalışanları ve müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırlar.

  Güvenilirlik

  Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilerine, karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

  Şeffaflık

  Müşterilerine yapacakları bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetir, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak şeffaflığı mümkün olan en yüksek düzeyde tutarlar.

  İnsan Haklarına Saygı

  İnsan haklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğunun bilinciyle, tüm faaliyetlerinde insan haklarını gözetirler.

  Sosyal Sorumluluk

  Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterirler.

  Çevreye Saygı

  Gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını gözetirler.

  II. ŞİRKETLER ARASI İLİŞKİLER

  Sigorta ve Reasürans Şirketleri, birbirleri ile olan ilişkilerinde aşağıdaki ilkeleri gözetirler;

  Bilgi Alışverişi

  Mevzuat hükümleri çerçevesinde ve müşterilerin sırlarını ihlal etmemek kaydıyla, kendi aralarında her konuda dürüst ve sistematik bilgi alışverişini gerçekleştirirler.

  Personel İstihdamı ve Sigorta Aracıları

  Personel istihdamı ve sigorta aracıları ile çalışma konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınırlar.

  Eski çalışanları ve sigorta aracıları hakkında diğer sigorta ve reasürans şirketleri tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken objektif davranırlar.

  İşe alım aşamasında bilgi talep eden şirketlere, etik ilkelere uygun olmayan davranışları tespit edilen eski çalışanları hakkında gerekli bilgileri verirler.

  Rekabet

  Şirketler arasında sağlıklı ve yapıcı bir rekabet ortamının yaratılması için gayret gösterir, haksız rekabet oluşturan her türlü davranıştan kaçınırlar.

  Diğer şirketlere ilişkin olarak herhangi bir şekilde ellerine geçen mesleki bilgileri ilgili şirketlerin rızası olmaksızın alenileştirmekten kaçınır, bir şirketten diğerine geçen çalışanların, ayrıldığı şirkette edindiği iç ve dış bağlantıları bu şirket aleyhine kullanmaması için gerekli tedbirleri alırlar.

  Duyuru, İlan ve Reklamlar

  Mali yapılarına ilişkin duyurularında, sigortacılık hizmetlerinin ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin ilan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, mesleğin saygınlığına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınırlar.

  Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer şirketleri ve diğer şirketlerin sigorta hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermezler.
  III. ŞİRKETLERİN MÜŞTERİLERİ İLE İLİŞKİLERİ

  Sigorta ve Reasürans Şirketleri, müşterileri ile olan ilişkilerinde aşağıdaki ilkeleri gözetirler;

  Müşterilerin Bilgilendirilmesi

  Sözleşme öncesinde ve sözleşmenin devamı esnasında, sundukları sigorta hizmetlerine ilişkin olarak, müşterilerine zamanında ve doğru bilgilendirmede bulunur, yanıltıcı veya eksik bilgi vermekten kaçınırlar.

  Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri tavsiye etmeye özen gösterirler ve tavsiye ettikleri ürünlerinin diğer ürünlerine göre avantaj ve dezavantajlarına ilişkin olarak müşterilerini bilgilendirirler.

  Müşteri Sırları ve Güvenliği

  Yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler, mevzuat dahilinde gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve müşterilerin açık rızasının bulunduğu durumlar dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar ve özenle saklarlar.

  Her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli önlemleri alırlar.

  Ayrımcılıktan Kaçınma ve Hizmet Kalitesi

  Aynı hizmet için, tüm müşterilerine aynı kalitede hizmet sunarlar ve bu hizmetleri sağlarken her türlü ayrımcılıktan kaçınırlar.

  Hizmet kalitesinin artması için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirirler.

  Ancak hedef pazarın belirlenerek, organizasyon yapısının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da riskli müşterilere farklı yaklaşımlarda bulunulması, müşteriler arasında ayrım yapılması olarak yorumlanmaz.

  Müşteri Şikayetleri

  Müşterilerinin şikayetlerini incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak için kendi bünyelerinde bir yapı oluştururlar veya sektöre yönelik hizmet sunan bir yapıya dahil olurlar.

  Ayrıca, müşteri şikayetlerine neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile gerekli önlemleri alırlar.

  IV. ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI VE SİGORTA ARACILARI İLE İLİŞKİLERİ

  Sigorta ve Reasürans Şirketleri, çalışanları ve aracıları ile olan ilişkilerinde aşağıdaki ilkeleri gözetirler;

  Çalışanların ve Sigorta Aracılarının Genel Nitelikleri

  Çalışanlarının ve sigorta aracılarının, sigortacılığın toplumdaki saygınlığını korumaya dikkat ederek çalışmalarına ve görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterirler.

  İşe Alma ve Kariyer Gelişimi

  Gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde, ırk, din, cinsiyet gibi ayrımlar gözetmez ve herkese eşit olanak sağlamaya özen gösterirler.

  İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönlendirme ilkesinden hareketle, çalışanlarının ve sigorta aracılarının çağın ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmasına eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle destek verirler.

  Çalışanlarının performans ve mesleki yükselmelerine ilişkin değerlendirmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı yanında, Sigortacılık Etik ilkelerine bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de dikkate alırlar.

  Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı

  Çalışanlarının, sigortacılık mesleğinin saygınlığına uygun görünüş ve davranışlarını teşvik ederler.

  Tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlarlar.

  İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına özen gösterir, çalışanlarını mesai saatleri içerisinde maksimum verim alma yönünde organize eder, mesai saatleri dışına çıkılmaması ve çalışanlarının düzenli izin kullanmaları konularında azami çaba gösterirler.

  Çalışanlarının, müşterilerle etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmelerini, mevcut veya potansiyel müşterilerden hediyeler almalarını, konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamalarını engelleyici iç düzenlemelerini gerçekleştirirler.

  Çalışanlarının tabi olduğu mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak sağlanmasına özen gösterirler.

  V. ŞİRKETLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ

  Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterirler.

  VI. SİGORTACILIK ETİK İLKELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Sigorta ve Reasürans Şirketleri, etik ilkelerin geliştirilmesi ve gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlamak üzere, her zaman Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne önerilerini sunabilirler.

  İşbu sigorta hizmetleri etik kuralları TSEV sitesinden alınmıştır.

  written by admin \\ tags: , , , , , , ,

  Haz 30

  Bugün için üretici olmak, herhangi bir mal veya hizmeti üretmek pek kazançlı bir iş değil. Ekonomideki olası dalgalanmalar, işletme giderleri, işçi maliyetleri ve devlet hizmetlerinin getirdiği mali yükler de eklendiğinde üretim ile uğraşmak oldukça meşakkatli bir iş.

  Aracılık hizmetleri ise yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız dezavantajlardan uzak kalmanın, daha az yatırımla, daha çok kar elde etmenin bir yolu. Çünkü aracılık hizmetleri alanında hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar, bir malı veya servisi kendileri temin etmez, bunları üretenler ile alıcılar arasında köprü kurarlar. Aracılık hizmetleri sektöründe çoğu kez zarar marjı sıfırdır.

  Örneğin emlakçılar aracılık hizmetleri sunarlar. Sattıkları veya kiraladıkları emlak üzerinden hem alıcıdan hem de satıcıdan komisyon adı verilen aracılık hizmeti bedeli alırlar. İşletim maliyeti neredeyse yoktur, risk neredeyse yoktur. Satış veya kiralama işleminin olmaması halinde riziko ve zarar minimumdur.

  Yine aynı şekilde seyahat acentelerinin otellerdeki geceleme hizmetleri için verdikleri aracılık hizmetleri reklam, personel ve işletme giderleri karşılaştırıldığında, otellere göre çok daha az ticari rizikoya sahiptir.

  Benzer avantajlar sigorta acentelik hizmetlerinde de geçerli olup, asıl malı üreten, asıl hizmeti veren ticaretin tüm sorumluluklarına katlanırken, aracılılar daha az sorumluluk ile daha az sorunlu kazanç elde etmektedir.

  Sigorta acenteleri de sigorta şirketlerine aracılık hizmeti veren kişi veya kurumlardır. Kestikleri sigorta poliçeleri oranında kar payı elde ederler. Oysa sigortalı hasar gerçekleştiğinde gerek hukuki sorumluluk ve gerekse mali sorumluluk aracılık hizmetlerini size satan acentada değil, sigorta şirketindedir.

  Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak sonuç olarak şunu söylemek mümkündür:

  Aracılık hizmetleri bilgi yoğun, ama az maliyetli işlerdendir. Çoğu insanın bu tip meslekleri seçmesinin, nedeni azami emek, asgari sermaye mantığıdır.

  Best Penis Enlargement! Penis Extender device & pills for guaranteed bigger penis fast. Penis Enlarger, Penile Extender, Penis Traction Device 2012 Winners! best tool enlargement pills

  lab report format
  help to rise semen count
  penis enlargement product

  written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , ,