May 05

Türkçe dilinde Hizmetleri Kısaltması HZ. olarak yapılır.

Diğer bir ifadeyle Türkçe’de kelimenin kısaltılmış hali olan HZ. olarak kısaltılır. (Türk Dil Kurumu)

Fakat bazı kaynaklarda HİZ., diğer bazı kullanımlarda ise HZM. olarak da kısaltılmaktadır.

Bununla birlikte Dil derneği ve TDK kısaltma sözlüğüne göre ;

Hz. (1) Hizmet (2) Hertz (3) Hazreti

 

kelimelerinin de kısaltmasıdır.

Örnek olarak;

  • Hz.   Hizmet, hizmette
  • Hz. öz.   Hizmete özel

şekilde kısaltılarak kullanılmaktadır.

Ancak HZ. kısaltması bazen de “hazırlık” sözcüğü ile karışabileceğinden (Örneğin Cumhuriyet Savcılığı HZ. No), HİZ. olarak kullanılması kanımızca daha doğrudur.

Kısaltma kuralı:

Kısaltma yapmak; Bir sözcük, terim ya da özel ismin, içerdiği harflerden biri ya da birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilerek simgeleştirilmesi demektir. 

Kuruluş, kitap, dergi, yön isimleri ile element ve ölçülerin dışında kalan sözcük veya sözcük gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. 

written by admin \\ tags:

Leave a Reply