Haz 30

Bugün için üretici olmak, herhangi bir mal veya hizmeti üretmek pek kazançlı bir iş değil. Ekonomideki olası dalgalanmalar, işletme giderleri, işçi maliyetleri ve devlet hizmetlerinin getirdiği mali yükler de eklendiğinde üretim ile uğraşmak oldukça meşakkatli bir iş.

Aracılık hizmetleri ise yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız dezavantajlardan uzak kalmanın, daha az yatırımla, daha çok kar elde etmenin bir yolu. Çünkü aracılık hizmetleri alanında hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar, bir malı veya servisi kendileri temin etmez, bunları üretenler ile alıcılar arasında köprü kurarlar. Aracılık hizmetleri sektöründe çoğu kez zarar marjı sıfırdır.

Örneğin emlakçılar aracılık hizmetleri sunarlar. Sattıkları veya kiraladıkları emlak üzerinden hem alıcıdan hem de satıcıdan komisyon adı verilen aracılık hizmeti bedeli alırlar. İşletim maliyeti neredeyse yoktur, risk neredeyse yoktur. Satış veya kiralama işleminin olmaması halinde riziko ve zarar minimumdur.

Yine aynı şekilde seyahat acentelerinin otellerdeki geceleme hizmetleri için verdikleri aracılık hizmetleri reklam, personel ve işletme giderleri karşılaştırıldığında, otellere göre çok daha az ticari rizikoya sahiptir.

Benzer avantajlar sigorta acentelik hizmetlerinde de geçerli olup, asıl malı üreten, asıl hizmeti veren ticaretin tüm sorumluluklarına katlanırken, aracılılar daha az sorumluluk ile daha az sorunlu kazanç elde etmektedir.

Sigorta acenteleri de sigorta şirketlerine aracılık hizmeti veren kişi veya kurumlardır. Kestikleri sigorta poliçeleri oranında kar payı elde ederler. Oysa sigortalı hasar gerçekleştiğinde gerek hukuki sorumluluk ve gerekse mali sorumluluk aracılık hizmetlerini size satan acentada değil, sigorta şirketindedir.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak sonuç olarak şunu söylemek mümkündür:

Aracılık hizmetleri bilgi yoğun, ama az maliyetli işlerdendir. Çoğu insanın bu tip meslekleri seçmesinin, nedeni azami emek, asgari sermaye mantığıdır.

Best Penis Enlargement! Penis Extender device & pills for guaranteed bigger penis fast. Penis Enlarger, Penile Extender, Penis Traction Device 2012 Winners! best tool enlargement pills

lab report format
help to rise semen count
penis enlargement product

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply